HIPE MUSIC
>

Eventinfo

Från och med 9 februari 2022 tas kravet på vaccinationsbevis och publikrestriktionerna för allmänna sammankomster bort.

Även efter 9 februari 2022 rekommenderas att alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 stannar hemma och undviker nära kontakt med andra människor.

Givetvis följer vi samhällsutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer noga. Verksamheten anpassas utifrån rådande regler och restriktioner. 

Välkommen till en trygg och fantastisk musikupplevelse på någon av våra shower.